Chriukin – charakterystyka postaci „Kameleon” A. Czechow

Chriukin – charakterystyka postaci „Kameleon” A. Czechow

Wypracowanie jest charakterystyką Chriukina, bohatera występującego w opowiadaniu A. Czechowa pod tytułem „Kameleon”. Chriukin był ofiarą pogryzienia przez nieznanego psa, błąkającego się po ulicach miasta. Gdy dochodzi do krzywdy, wokół zbiera się mnóstwo świadków rządny szybkiego rozwikłania sprawy i osądzenia winnego. Sprawą zajmuje się niejaki Oczumiełow, naczelnik policji. Chriukin zeznaje, co nastąpiło, lecz pod wpływem pewnych informacji, że może oczekiwać sprawiedliwego wyroku i pomyślnego załatwienia sprawy. Wypracowanie zawiera  370 wyrazów.