„Statek pijany” interpretacja wiersza Jeana Artura Rimbauda

„Statek pijany” interpretacja wiersza Jeana Artura Rimbauda

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Statek pijany” autorstwa Jeana Artura Rimbauda. Podmiot liryczny stanowiący statek można utożsamić z poetą, który w symbolu zawarł przemyślenia dotyczące życia człowieka. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 305 słów.