Jan Twardowski „Tren” – analiza wiersza

Jan Twardowski „Tren” – analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie utworu księdza Jana Twardowskiego pod tytułem „Tren” W wierszu bardzo wyraźny jest niepokój to on przemawia przez podmiot liryczny przerażony wizją świata pozbawionego obecności Boga. W wypracowaniu omówiono treść i symbolikę wiersza, podano najważniejsze informacje o autorze. Całość poparta cytatami zawiera 364 słowa.