Renesans – najwięksi myśliciele epoki

Renesans – najwięksi myśliciele epoki

Wypracowanie  zawiera prezentację najsłynniejszych myślicieli doby renesansu: Erazma z Rotterdamu, Nicolo Machiavellego, Tomasza Morusa. To oni poprzez filozofię i własne dzieła inspirowali rozwój epoki. Głoszone przez nich założenia wyłoniły szereg istotnych terminów aktualnych i stosowanych do dziś. Omawiając tematykę należy wyjaśnić następujące pojęcia w kontekście danego autora: humanizm, antropocentryzm, irenizm, makiawelizm, utopia. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono wszystkie wskazane powyżej wątki. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga, całość zawiera 455 słów.