„Faust” Goethe – interpretacja monologu bohatera

„Faust” Goethe – interpretacja monologu bohatera

Wypracowanie dotyczy jednego z najbardziej znanych utworów światowej literatury jakim jest „Faust” Goethego. Jest to interpretacja monologu głównego bohatera opisująca jego poglądy na temat świata, nauki i jego samego. Wypracowanie zawiera 336 wyrazów.