Ironia, groteska, tragizm w literaturze międzywojennej

Ironia, groteska, tragizm w literaturze międzywojennej

Ironia, groteska, tragizm w literaturze międzywojennej: - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów i ramowy plan wypowiedzi.