Zenon Ziembiewicz, bohater "Granicy"

Zenon Ziembiewicz, bohater "Granicy"

„Granica” to jedno z większych dzieł Zofii Nałkowskiej. W utworze autorka ukazuje portret głównego bohatera, Zenona Ziembiewicza. Losy bohatera, jego chęć ucieczki od wzorca wyniesionego z domu, to główny motyw powieści. Wypracowanie zawiera 530 słów.

Cecylia Kolichowska – portret kobiety starej w „Granicy” Nałkowskiej

Cecylia Kolichowska – portret kobiety starej w „Granicy” Nałkowskiej

Opracowanie zagadnienia dotyczącego lektury Z. Nałkowskiej pt. „Granica”. Wypracowanie charakteryzuje postać starej kobiety na przykładzie jednej z bohaterek – Cecylii Kolichowskiej, która była ciotką Elżbiety Bieckiej.