„Głos w sprawie pornografii” Wisława Szymborska, interpretacja wiersza

„Głos w sprawie pornografii” Wisława Szymborska, interpretacja wiersza

Tekst stanowi interpretację i analizę wiersza „Głos w sprawie pornografii” autorstwa Wisławy Szymborskiej. Terminu pornografia użytego w tytule nie należy traktować dosłownie, ale wyjaśnić poprzez słowa autorki zawarte w tekście utworu. Całość tekstu dotyczy bowiem pochwały swobody myślenia ukazanej poprzez zestawienie ze światem erotyki. W poniższym wypracowaniu dokładnie wyjaśnione zostają wszystkie te wątki. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 356 słów.