Snowball i Napoleon - porównanie bohaterów "Folwarku zwierzęcego"

Snowball i Napoleon - porównanie bohaterów "Folwarku zwierzęcego"

Porównanie głównych, ale skrajnie różniących się bohaterów „Folwarku zwierzęcego” Orwell’a. Wypracowanie, które oparte jest licznymi cytatami z utworu, przedstawia różnice między Snowballem i Napoleonem. Opracowanie zawiera wszystkie elementy charakterystyki.