Horacy „Quid dedicatum poscit Apollinem”- O co poeta prosi Apollina

Horacy „Quid dedicatum poscit Apollinem”- O co poeta prosi Apollina

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Quid dedicatum poscit Apollinem”- O co poeta prosi Apollina? autorstwa Horacego. W utworze tym poeta odpowiada na postawione w tytule pytanie głosząc pochwałę: umiaru, spokoju oraz umiejętności cieszenia się z życia. Należy również stwierdzić, że wiersz posiada wyraźny  kontekst filozoficzny, stanowi harmonijne połączenie dwóch nurtów: stoicyzmu oraz epikureizmu. Poniższe wypracowanie dokładnie opisuje utwór. Poruszono wszystkie najważniejsze wątki, wytłumaczono znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 321 słów.

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówieni filozofii antycznego poety Horacego. Należy stwierdzić, że Horacy był zwolennikiem zarówno nurtu stoicyzmu jak i epikureizmu, które łączył ze sobą uwidaczniając elementy, które wydały się poecie szczególnie cenne. Dla poparcia tego wniosku omówiono wiersz Horacego „O co poeta prosi Apollina”. Całość zawiera 442 słowa.