„Ja kiedy usta ku twym ustom chylę” interpretacja wiersza, Kazimierz Przerwa Tetmajer

„Ja kiedy usta ku twym ustom chylę” interpretacja wiersza, Kazimierz Przerwa Tetmajer

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Ja kiedy usta ku twym ustom chylę” autorstwa Kazimierza Przerwy Tetmajera. Całość utworu prezentuje miłość zmysłową, motyw ten był popularny w epoce Młodej Polski. Wiersz stanowi również kolejną próbę ucieczki poety przed odczuciami dekadenckimi, które sprawiają, że świat jawi się jako pasmo cierpień. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 327 słów.