Antyk- najsłynniejsi filozofowie greccy, wypracowanie

Antyk- najsłynniejsi filozofowie greccy, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych filozofów epoki antyku. W tym bowiem okresie rozkwitała filozofia stając się z czasem podstawą myślicieli całej europy. W tekście dokładnie omówiono tematykę, postać: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Zenona z Kition, Epikura. Poruszono także i omówiono wszystkie hasła związane z tematem  jak: epikureizm, stoicyzm czy jaskinia platońska. Całość może posłużyć jako ściąga lub sprawdzian poszczególne postacie zostały ukazane z osobna. Wypracowanie zawiera 517 słów.

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówieni filozofii antycznego poety Horacego. Należy stwierdzić, że Horacy był zwolennikiem zarówno nurtu stoicyzmu jak i epikureizmu, które łączył ze sobą uwidaczniając elementy, które wydały się poecie szczególnie cenne. Dla poparcia tego wniosku omówiono wiersz Horacego „O co poeta prosi Apollina”. Całość zawiera 442 słowa.