Wypracowanie – Prawdy moralne i obrzędy w II cz. Dziadów Adama Mickiewicza

Wypracowanie – Prawdy moralne i obrzędy w II cz. Dziadów Adama Mickiewicza

Wypracowanie dotyczy lektury II cz. Dziadów A. Mickiewicza omawianej na języku polskim w liceach i gimnazjach. Dziady cz. II i IV powstały w czasach Wileńskich, czyli gdy Mickiewicz studiował w Wilnie oraz Kownie, gdzie był nauczycielem. II cz. Dziadów przedstawia obrzęd dziadów, mający pogańskie korzenie, odprawiany w przeddzień Wszystkich Świętych. Wypracowanie zawiera 455 wyrazów.