Średniowiecze cechy, opis epoki, wypracowanie

Średniowiecze cechy, opis epoki, wypracowanie

Wypracowanie stanowi charakterystykę epoki średniowiecza. Określono czas jej trwania, podano pochodzenie  oraz znaczenie nazwy, wskazano i omówiono wszystkie terminy niezbędne do jej opisu: uniwersalizm, teocentryzm, anonimowość literatury, dwujęzyczność. Każde hasło zostało omówione z osobna stąd całość może stanowić gotową ściągę lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 507 słów.