„Do trupa” – analiza wiersza Jana Andrzeja Morsztyna

„Do trupa” – analiza wiersza Jana Andrzeja Morsztyna

Wypracowanie zawiera analizę wiersza „Do trupa” autorstwa Jana Andrzeja Morsztyna. Choć tytuł w  bezpośredni sposób nie kojarzy się z miłością jednak utwór pozostaje utrzymany w kręgu motywów miłosnych. Motywy pochodne, które można w niw wymienić to: miłość jako źródło cierpień, rozdarcie psychiczne podmiotu lirycznego, niepewność i zagubienie. W poniższym wypracowaniu omówiono treść i budowę utworu, omówiono sylwetkę autora, wskazano barokowy koncept. Wypracowanie zawiera 305 słów.