"Hymn- Smutno mi, Boże!" i "Moja piosnka"- analiza i interpretacja wierszy.

"Hymn- Smutno mi, Boże!" i "Moja piosnka"- analiza i interpretacja wierszy.

„Smutno mi, Boże” Juliusza Słowackiego oraz „Moja piosnka” Cypriana Kamila Norwida opowiadają o tęsknocie emigranta do kraju rodzinnego. Pieśń zawiera elementy wyznania miłości do ojczyzny i do osoby, które zostały splecione z akcentami religijnymi. Tęsknotę podkreśla anafora „Do kraju tego”. Słowacki do swojego hymnu wprowadza nastrój smutku, świadomość przemijania. Zatem utwór Norwida jest nieco inny. On akcentuje „tu i teraz”. Norwid jest przekonany, że to, o czym marzy nigdy się nie spełni. W „Mojej piosnce” występują neologizmy. Oba teksty pełnią funkcję modlitwy wznoszonej do Boga. W czasie jej trwania autorzy jakby słowami malują zapamiętane, ukochane obrazy kraju polskiego.   Wypracowanie zawiera 1016 słów.

Interpretacja wiersza (listu) „Do obywatela Johna Brown”, C. K. Norwid

Interpretacja wiersza (listu) „Do obywatela Johna Brown”, C. K. Norwid

Utwór „Do obywatela Johna Brown” został napisany w formie listu. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę, że ten list nie dotrze do adresata, gdyż on już nie żyje. Poeta poświęcił wiersz Johnowi Brownowi, bohaterowi, człowiekowi, który z wielkim oddaniem walczył o swe przekonania. Walczył o prawa Murzynów. Wypracowanie zawiera 371 wyrazów.

Interpretacja wiersza „W Weronie” - C. K. Norwid, wypracowanie

Interpretacja wiersza „W Weronie” - C. K. Norwid, wypracowanie

Utwór „W Weronie” nawiązuje do historii miłości Romea i Julii, głównych bohaterów tragedii Szekspira. Była to wielka, wzniosła i poetycka miłość. Jednak na ludziach, współczesnych Norwidowi, nie robiła ona wielkiego wrażenia, nie wzruszała ich tragiczna historia dwojga kochanków. Następuje w wierszu zderzenie poglądów romantyków z racjonalistami. Wypracowanie zawiera 319 wyrazów.

Interpretacja wiersza „Bema pamięci żałobny rapsod” – C. K. Norwid

Interpretacja wiersza „Bema pamięci żałobny rapsod” – C. K. Norwid

Rapsod jest utworem poetyckim utrzymanym w podniosłym stylu, sławiącym najczęściej jakiegoś wielkiego bohatera. Wiersz Norwida poświęcony jest generałowi Józefowi Bemowi, który dla poety był symbolem najwyższych wartości moralnych i cnót wojskowych. Wypracowanie zawiera 355 wyrazów.

„Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie” interpretacja wiersza Cyprian Kamil Norwid

„Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie” interpretacja wiersza Cyprian Kamil Norwid

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie” autorstwa Cypriana Kamila Norwida. Utwór powstał w styczniu 1856 roku, impulsem do  napisania stała się informacja, iż ciało Adama Mickiewicza zostanie przywiezione z Paryża. Norwid zastanawiał się nad losem wybitnych ludzi, próbował wyróżnić ich na tle reszty społeczeństwa, zauważał bowiem , że ponadprzeciętne jednostki zostają docenione dopiero po śmierci. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu, wskazano wszystkie najważniejsze wątki, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 319 słów.

„Dziecko i krzyż” Cyprian Kamil Norwid analiza wiersza

„Dziecko i krzyż” Cyprian Kamil Norwid analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Dziecko i krzyż” autorstwa Cypriana Kamila Norwida”. W dziele dziecko odbiera świat bardzo realistycznie w pewnym momencie musi jednak zmienić swój sposób postrzegania. Słowa ojca odnoszące się do mistycyzmu, symboliki i zbawienia krzyża. W wypracowaniu zaprezentowano sylwetkę autora, omówiono dzieło. Całość zawiera 314 słów.