Księga Hioba- analiza i omówienie, wypracowanie

Księga Hioba- analiza i omówienie, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie Księgi Hioba. Hiob jest postacią biblijną stąd wiemy , że żył w kraju Hus i z gorliwością i oddaniem godnym prawdziwego chrześcijanina czcił Boga. Pewnego razu jednak Stwórca postanowił wystawić go na ciężką próbę. Tym obrazem zostaje przedstawiony bardzo istotny problem – sen ludzkiego niezawinionego niczym cierpienia. W wypracowaniu szczegółowo omówiono tematykę. Całość poparta cytatami zawiera 350 słów.