Wieś w literaturze – wypracowanie maturalne

Wieś w literaturze – wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi prezentację motywu wsi w literaturze. Wykorzystane dzieła pozwalają wskazać dwoistość tego obrazu. Z jednej strony bowiem wieś jawi się jako kraina szczęścia i piękna natury z drugiej jako miejsce ludzkiego cierpienia, biedy i nędzy. W tekście wykorzystano następujące utwory: „Chłopi” Władysława Reymonta, Jan Kasprowicz, Sonet „W Chałupie”, Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”, Leopold Staff „Pokój wsi”, Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego”. Wypracowanie  może posłużyć również jako odrębne omówienia utworów. Tekst zawiera 860 słów.