„Nagrobek” Wisławy Szymborskiej interpretacja wiersza, wypracowanie

„Nagrobek” Wisławy Szymborskiej interpretacja wiersza, wypracowanie

Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej pod tytułem „Nagrobek”. Utwór ten jest bardzo istotny przy próbie omawiania osoby poetki lub jej twórczości. Stanowi on bowiem swoistą charakterystykę, w której autorka dokonała osobistej oceny samej siebie oraz posiadanego dorobku artystycznego. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia cały wiersz, podana została jego budowa, wskazane są środki artystyczne użyte przez autorkę. Całość poparta jest stosownymi cytatami. Wypracowanie zawiera 319 słów.