Szczukina – charakterystyka postaci „Bezbronna istota” A. Czechow

Szczukina – charakterystyka postaci „Bezbronna istota” A. Czechow

Szczukina była żoną asesora, Szczukina, który został zwolniony z pracy z powodu przedłużającej się choroby. Mężczyźnie potrącono okres choroby z wynagrodzenia. Szczukina w poczuciu niesprawiedliwości udawała się od urzędu do urzędu, by odzyskać niesprawiedliwie zabrane pieniądze. Jednak żaden z urzędników nie chciał wysłuchać kobiety, twierdząc, ze nie są w stanie jej pomóc. Wypracowanie zawiera  494 wyrazy.