Charakterystyka epoki Romantyzmu

Charakterystyka epoki  Romantyzmu

Romantyzm przeciwstawiał się przyjętym zasadom na rzecz swobody, fantastyki, nastrojowości, uczuciowości. Kompendium zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim. Powtórz wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z Romantyzmu.

Romantyzm – pojęcia i hasła epoki, ściąga na sprawdzian

Romantyzm – pojęcia i hasła epoki, ściąga na sprawdzian

Tekst zawiera szczegółowe wyjaśnienia haseł charakterystycznych dla epoki romantyzmu. Ich znajomość stanowi podstawę poprawnego odczytywania sensu dzieł tworzonych w tym okresie. To poprzez nie kształtowano : świadomość ludzką, filozofię, sztukę i literaturę. W tekście wyjaśniono następujące terminy: irracjonalizm, fantastyka, tajemniczość, orientalizm, ludowość, historycyzm, mistycyzm, mesjanizm, indywidualizm romantyczny. Całość może posłużyć jako sprawdzian z wiedzy o epoce lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 536 słów.

Romantyzm najważniejsze terminy literackie i pojęcia- ściąga , sprawdzian

Romantyzm  najważniejsze terminy literackie i pojęcia- ściąga , sprawdzian

Wypracowanie stanowi omówienie i prezentację najważniejszych terminów i pojęć literackich charakteryzujących epokę romantyzmu. Wyjaśniono terminy : ballada, burza i napór, dramat romantyczny, egzotyzm, elegia, folklorystyka, gawęda szlachecka, gotycyzm, groteska, historiozofia, historycyzm, idealizm, ironia romantyczna, liryka maski lub roli, lucyferyzm, mała ojczyzna, mesjanizm polski, mistycyzm, motto, oda, oniryzm, ontologia, orfizm, osjanizm, poemat dygresyjny, powiesć epistolarna, powieść poetycka, profetyzm, prometeizm, regionalizm, sonet, synkretyzm, teodycea, tyrteizm, wallenrodyzm, winkelriedyzm. Ponieważ każde hasło jest omówione z osobna całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 903 słowa.