„Beniowski” Słowacki, „Marionetki” Norwid i „Święty Szymon Słupnik” Grochowiak – interpretacje

„Beniowski” Słowacki, „Marionetki” Norwid i „Święty Szymon Słupnik” Grochowiak – interpretacje

Wypracowania dotyczą utworów wybitnych polskich poetów Grochowiaka, Słowackiego oraz Norwida. Interpretacje prezentują treści oraz analizę utworów. Trzy oddzielne opracowania wierszy „Marionetki”, „Beniowski” oraz „Święty Szymon Słupnik” zawierają 334 wyrazy.