Stanisław Barańczyk „Druga natura”- analiza wiersza

Stanisław Barańczyk „Druga natura”- analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Druga natura” Stanisława Barańczaka. Utwór należy zaliczyć do twórczości emigracyjnej nawołującej do motywów romantycznych. Podmiot liryczny to emigrant wygnaniec w którym budzą się przeróżne uczucia. W tekście wskazano wszystkie najważniejsze wątki, wskazano i wyjaśniono konteksty. Całość poparta cytatami zawiera 327 słów.