„Bogurodzica”, wypracowanie interpretacja

„Bogurodzica”, wypracowanie interpretacja

Wypracowanie tłumaczy wymowę oraz kształt artystyczny utworu Bogurodzica. Wskazano i wytłumaczono w oparciu o przykłady istnienie archaizmów leksykalnych ,fleksyjnych i fonetycznych. Omówiona zostaje także symbolika kwadratu, oraz wymowa poszczególnych zwrotek. Wypracowanie zawiera 476 słów.