„O poprawie Rzeczpospolitej” Andrzej Frycz Modrzewski - analiza utworu

„O poprawie Rzeczpospolitej” Andrzej Frycz Modrzewski - analiza utworu

Wypracowanie stanowi analizę i omówienia dzieła „O poprawie Rzeczpospolitej” autorstwa Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Utwór składa się z pięciu ksiąg zatytułowanych: I O obyczajach, II O prawach, III O wojnie, IV O kościele,  V O szkole. Autor zaprezentował wizję sprawiedliwego i prawego państwa, rozważania nie są jedynie dywagacją, swobodną refleksją a odwołaniem do konkretnych spraw Rzeczpospolitej, to swojego rodzaju uniwersalna konstrukcja ustroju państwowego, który nie może sprawnie funkcjonować bez sądownictwa, wojska, kościoła, oświaty i obyczajów. W tekście omówiono zawartość i wartość każdej z ksiąg, wskazano na bezcenną i ponadczasową wymowę dzieła. Całość poparta cytatami zawiera 571 słów.