„Prośba o piosenkę” interpretacja wiersza Juliana Tuwima

„Prośba o piosenkę” interpretacja wiersza Juliana Tuwima

Wypracowanie zawiera analizę i interpretacją wiersza „Prośba o piosenkę” autorstwa Juliana Tuwima. Należy zauważyć, że utwór ten należący do tomiku „ Słowa we krwi ”, ukazuje przemianę światopoglądu poety, który pragnie uczynić swą twórczość przydatną społecznie i politycznie. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wyjaśniono znaczenie tytułu, wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 308 słów.