„Lipiec” interpretacja wiersza Juliana Przybosia, wypracowanie

„Lipiec” interpretacja wiersza Juliana Przybosia, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretacje wiersza „Lipiec” autorstwa Juliana Przybosia. W utworze wyraźnie widać fascynację wsią autora, pragnie on wieść życie na wzór Jana z Czarnolasu. Poeta nawiązuje również do utworu Jana Kochanowskiego „Na lipę”. W tekście omówiono wszystkie wątki poruszone powyżej, wskazano budowę wiersza i środki artystyczne użyte przez autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 305 słów.