„Któż nam powróci” interpretacja wiersza Kazimierz Przerwa Tetmajer

„Któż nam powróci” interpretacja wiersza Kazimierz Przerwa Tetmajer

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Któż nam powróci” autorstwa Kazimierza Przerwy Tetmajera. Tytułowy zwrot należy traktować jako zarzut, który autor wysuwa do pozytywistów, to bowiem oni jak twierdzi poeta są winni złej kondycji psychicznej obecnego człowieka. Tetmajer wyraźnie oskarża pozytywistów o pustkę jaką odczuwa jego pokolenie. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 303 słów.