„Cnota grunt wszystkiemu” Daniel Naborowski – analiza wiersza

„Cnota grunt wszystkiemu” Daniel Naborowski – analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Cnota grunt wszystkiemu” autorstwa Daniela Naborowskiego. Poeta dosadnie ukazuje czytelnikowi jak nie trwałe i nic nie znaczące są elementy ludzkiego życia, warto zauważyć, że w przesłaniu poety mimo często pesymistycznego wydźwięku nie ma rozpaczy czy lęku, autor wyraźnie skłania do pogodzenia się z wyrokami Boga, przyjęcia tego na co nie mamy wpływu. W wypracowaniu omówiono cechy twórczości poety, przeanalizowano treść wiersza. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 316 słów.