Mazurek Dąbrowskiego – hymn Polski, jak powstał

Mazurek Dąbrowskiego – hymn Polski, jak powstał

Wypracowanie stanowi omówienie i analizę okoliczności powstania i znaczenia Pieśni Legionów Polskich we Włoszech czyli pierwotnej  formy Mazurka Dąbrowskiego - polskiego hymnu narodowego. Powstaniu utworu towarzyszyła pełna nadziei atmosfera związana bezpośrednio z formowaniem Legionów Polskich, to one bowiem miały pozwolić odzyskać niepodległość ojczyźnie. W tekście podano najważniejsze daty: powstania, pierwszej  publicznej prezentacji, wydania drukiem, przyjęcia przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego . Przeanalizowano również treść utworu wskazując cechy dzięki którym zyskał popularność. Wypracowanie zawiera 301 słów.