Interpretacja i analiza utworów "Droga nad przepaścią" oraz "Widok gór ze stepów Kozłowa"

Interpretacja i analiza utworów "Droga nad przepaścią" oraz "Widok gór ze stepów Kozłowa"

Szczegółowa interpretacja i analiza utworów "Widok gór ze stepów Kozłowa" oraz "Droga nad przepaścią w Czufut-Kale". Opis niebezpiecznej natury, jej potęgi oraz kruchości zagubionego pielgrzyma i pewnego zachowania Mirzy. Oba ytwory pochodzą ze zbioru "Sonety Krymskie". Wypracowanie zawiera 1536 słów.

Soplicowo jako centrum polszczyzny, Pan Tadeusz

Soplicowo jako centrum polszczyzny, Pan Tadeusz

Wieszcz w utworze „ Pan Tadeusz”- będącym jednym z czołowych lektur  na liście pozycji maturalnych- porusza wiele istotnych dla siebie tematów. Jednym, z zawartych w epopei  wątków jest ukazanie Soplicowa  „ jako centrum polszczyzny”.    

Życie narodu będącego w niewoli na podstawie poezji Adama Mickiewicza.

Życie narodu będącego w niewoli na podstawie poezji Adama Mickiewicza.

Konrad Wallenrod popełnia samobójstwo, gdyż ma wyrzuty sumienia. Jego tragizm tkwi w tym, iż staje między miłością Ojczyzny, a sprzeniewierzeniu się moralnym zasadom. Kiedy zostaje zamknięty w więzieniu jego duch jest wolny, ale nie może podjąć żadnych konkretnych działań. W imię miłości do kraju pragnie wyzwolić Polskę nawet  dla najwyższej wartości jaka jest jego życie

Ściąga na sprawdzian: utwory Adama Mickiewicza

Ściąga na sprawdzian: utwory Adama Mickiewicza

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego z zakresu twórczości A. Mickiewicza. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim (technikum, liceum).

Telimena i Zosia- charakterystyka bohaterek „ Pana Tadeusza”.

Telimena i Zosia- charakterystyka bohaterek „ Pana Tadeusza”.

W „Panu Tadeuszu”, dziele pióra Adama Mickiewicza poznajemy kreacje wielu postaci. W utworze jedynymi szczegółowo scharakteryzowanymi kobiecymi bohaterkami są: Zosia i jej krewna a także opiekunka, Telimena. Wypracowanie zawiera 563 słowa.

Epopeja narodowa - Pan Tadeusz

Epopeja narodowa - Pan Tadeusz

„Pan Tadeusz” niewątpliwie jest jednym z największych sukcesów nie tylko Adama Mickiewicza, ale również polskiej literatury. Utwór powszechnie uznany jest za epopeje narodową, która porusza wiele istotnych kwestii. Wypracowanie zawiera 425 słów.

Arkadia ukazana w „Panu Tadeuszu”

Arkadia ukazana w „Panu Tadeuszu”

„Pan Tadeusz” jest jednym z największych dzieł polskiej literatury. Wieszcz w książce tej, która stanowi jedną z najważniejszych pozycji na liście lektur maturalnych, ukazuje obraz Soplicowa jako arkadię, czyli miejsce pełne szczęścia i spokoju.

Wypracowanie – „Wielka Improwizacja” – III cz. Dziadów A. Mickiewicz

Wypracowanie – „Wielka Improwizacja” – III cz. Dziadów A. Mickiewicz

Konrad w „Wielkiej Improwizacji” ukazuje się jako wielki duchowy przywódca, który w imię dobra ludzkości jest gotów do największych czynów i poświęceń. Uważa się za wielkiego i potężnego człowieka, który ma do spełnienia ważną misję. Wypracowanie zawiera 417 wyrazów.

Życie i twórczość Adama Mickiewicza, ściąga sprawdzian

Życie i twórczość Adama Mickiewicza, ściąga sprawdzian

Tekst stanowi szczegółowe omówienie życiorysu i twórczości najwybitniejszego przedstawiciela romantyzmu w Polsce – Adama Mickiewicza. Koleje jego życia związane były z wpływami epoki oraz wydarzeniami historycznymi, dlatego też tak ważnym jest właściwa znajomość życiorysu, to on bowiem kształtował działalność poety. W tekście ukazano i omówiono pięć etapów życia i twórczości Mickiewicza: dzieciństwo, etap wileńsko – kowieński, etap rosyjski, etap drezdeński, Paryż. Całość zawiera najważniejsze szczegóły oraz daty. W poszczególnych okresach wskazano również powstałe utwory. Całość może posłużyć jako wypracowanie, sprawdzian  lub ściąga. Wypracowanie zawiera 669 słów.

Wypracowanie – Widzenie księdza Piotra - III cz. Dziadów A. Mickiewicz

Wypracowanie – Widzenie księdza Piotra - III cz. Dziadów A. Mickiewicz

Wypracowanie z języka polskiego jest interpretacją fragmentu III części Dziadów A. Mickiewicza „Widzenie księdza Piotra”. Widzenie jest wizją przyszłości Polski, która po latach cierpień i upokorzeń powróci silniejsza i potężniejsza oraz przyczyni się do wyzwolenia narodów. Wypracowanie zawiera 345 wyrazów.