Komórka, budowa i powstanie

Komórka, budowa i powstanie

Komórka jest najmniejszym elementem wchodzącym w skład struktury budowy organizmów żywych. Jest to jednostka posiadająca zdolność przeprowadzania wszystkich najważniejszych procesów życiowych

Komórka jest najmniejszym elementem wchodzącym w skład struktury budowy organizmów żywych. Jest to jednostka posiadająca zdolność przeprowadzania wszystkich najważniejszych procesów życiowych takich jak przemiana materii, wzrost czy też rozmnażanie. Jest także podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju.

 

Przestrzeń komórki ograniczona jest poprzez błonę komórkową. U większość żywych organizmów takich jak grzyby czy też rośliny występuje dodatkowo struktura zwana ścianą komórkową. Wewnątrz tej struktury znajduje się protoplazma oraz wewnętrzne organelle odpowiedzialne za wiele funkcji życiowych komórki. To czy w komórce znajduje się jądro czy też nie, jest podstawowym kryterium podziału organizmów na bezjądrowe i jądrowe.

 

Wszelkiego rodzaju organizmy różnią się między sobą budową morfologiczną jak i składem biochemicznym komórki. Organizmy te mogą być zarówno jedno komórkowe jak też posiadać budowę wielokomórkową. Jedynie wirusy nie posiadają budowy komórkowej, co sprawia, iż nie są one uznawane za organizmy żywe.

 

Wg jednej z teorii pochodzenia życia na Ziemi, pierwsze komórki powstały ponad 4 mld lat temu najprawdopodobniej w wyniku połączenia się ze sobą związków organicznych. Zanim jednak do tego doszło, musiały powstać podobne agregaty, które nie wykazywały w ogóle albo wykazywały tylko niektóre cechy istot żywych. Te pierwsze określa się, jako proteinoidy, zaś drugie jako protobionty. Sądzi się, że pierwsze twory z możliwością do samopowielania, tzw. prakomórki, pojawiły się ok. 4 mld. lat temu w okresie archaiku.[wikipedia]

 

Budowa komórki:

- cytoplazma – substancja białkowa stanowiąca wnętrze komórki;

- błona komórkowa;

- mitochondria;

- jądro komórkowe otoczone błoną jądrową, zawiera chromatynę jądrową czyli nici zbudowane z kwasów nukleinowych DNA i RNA, w chromatynie zawarty jest kod genetyczny.

 

Zobacz testy z biologii dla szkół średnich i gimnazjum

01 Powiązane pojęcia

Białko

Biologia

Wątroba