Park narodowy, definicja, przepisy

Park narodowy, definicja, przepisy

Parkiem narodowym nazwana jest jedna z form ochrony przyrody i środowiska naturalnego zagrożonego przez ingerencję człowieka. Termin ten obowiązuje w większości państw świata

Parkiem narodowym nazwana jest jedna z form ochrony przyrody i środowiska naturalnego zagrożonego przez ingerencję człowieka. Termin ten obowiązuje w większości państw świata i oznacza, że miejsce będące parkiem narodowym jest obszarem wyznaczonym przez władze na szczeblu krajowym w celu zapewnienia ochrony występującej w tym miejscu przyrody ożywionej a czasem także cech krajobrazu.  Teren taki rządzi się pewnymi prawami takimi jak ograniczona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej czy też osiedlania się. Nie oznacza to, iż jest to teren zamknięty, jest on bowiem udostępniony przynajmniej w pewnym zakresie do zwiedzania.

 

W Polskim prawie termin park narodowy określa ustawa o ochronie przyrody, która mówi że jest to: "Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe"

 

Na całym świecie istniej ponad 7000 parków narodowych. Ich powierzchnia zajmuje łącznie obszar przekraczający 1 milion kilometrów kwadratowych. W Stanach Zjednoczonych znajduje się najstarszy Park Narodowy Yellowstone, zajmuje on 8980 kilometrów kwadratowych. Którego ustanowienie podpisał w 1872 roku prezydent Ulysses Grant.

 

Zobacz testy z geografii dla szkół średnich i gimnazjum