Wątroba

Wątroba

Wątroba to silnie ukrwiony (czynnościowo przez układ wrotny i odżywczo przez tętnice) gruczoł dodatkowy układu pokarmowego wszystkich kręgowców. Organ ten zbudowany jest z płatów, te zaś z segmentów

Wątroba to silnie ukrwiony (czynnościowo przez układ wrotny i odżywczo przez tętnice) gruczoł dodatkowy układu pokarmowego wszystkich kręgowców. Organ ten zbudowany jest z płatów, te zaś z segmentów, z licznymi zrazikami (jednostki morfologiczno-czynnościowe wątroby, zawierają hepatocyty).

 

Wątroba pełni wiele funkcji, najważniejsze z nich to: magazynowanie glikogenu, resynteza glukozy, buforowanie stężenia glukozy we krwi, utlenianie kwasów tłuszczowych, biosynteza lipoprotein, biosynteza i wydzielanie składników żółci, cykl mocznikowy, magazynowanie witamin A,D,B12 oraz żelaza.

 

W wątrobie zachodzą też procesy: utleniania mikrosomalnego (enzymy siateczki śródplazmatycznej wbudowują w tzw. związki balastowe grupy hydroksylowe lub karboksylowe) oraz reakcje sprzężeniowe (do wybudowanej grupy dołączona jest duża cząsteczka związku dobrze rozpuszczalnego w wodzie). Ponadto wątroba produkuje liczne białka osocza np. fibrynogen, heparynę, globuliny osocza.

 

Organ ten odpowiedzialny jest także za regulację obojętności krwi, bierze udział w tzw. krążeniu jelitowo-wątrobowym kwasów żółciowych resorbowanych w jelicie. Jednak za najważniejszą cechę uważa się wydzielanie żółci, która emulguje tłuszcze.

 

Budowa anatomiczna wątroby dzieli się na dwie powierzchnie i wygląda następująco:

 

a) przeponową (facies diaphragmatica), która dzieli się na:

- część przednią

- część prawą

- część górną

- część tylną (pole nagie, area nuda) – jedyna z części powierzchni przeponowej, o wyraźnych granicach nie pokryta otrzewną

b) trzewną (facies visceralis)[wikipedia]

 

Zobacz testy z biologii dla szkół średnich i gimnazjum

 

 

01 Powiązane pojęcia

Białko

Biologia

Chemia