Ryby

Ryby

Ryby są to zmiennocieplne gromady żyjące w wodzie. Niektóre z nich żyją samotnie, ale występują również w dużych stadach. W gromadzie łatwiej jest im zdobyć pożywienie i jest to pewien rodzaj ochrony

Ryby są to zmiennocieplne gromady żyjące w wodzie. Niektóre z nich żyją samotnie, ale występują również w dużych stadach. W gromadzie łatwiej jest im zdobyć pożywienie i jest to pewien rodzaj ochrony przed drapieżnikami. Ich ciało jest wydłużone i opływowe, co pozwala im szybko pływać. Są spłaszczone bocznie, dzięki czemu nie mają problemów ze skałami i roślinami środowiska wodnego. Niektóre z nich mają całe ciało spłaszczone, głównie te gatunki, które zamieszkują dno wód.

 

Wszystkie posiadają płetwy, co ułatwia im poruszanie się w wodzie, a także utrzymania równowagi. Wyróżnia się dwa rodzaje płetw parzyste i nieparzyste. Do tych pierwszych zalicza się piersiowe i brzuszne, natomiast do nieparzystych grzbietowe, odbytowe i ogonowe.  Kolejną cechą ich budowy jest ogon, który pomaga im się wprawić w ruch. Ich ciało pokryte jest śluzem i łuskami. Proces rozmnażania polega na składaniu jaj ( ikra) przez samicę. Zapłodnienie natomiast odbywa się poza jej organizmem. Ryby posiadają właściwości lecznicze oraz są źródłem pożywienia.

 

Zobacz testy z biologii dla szkół średnich i gimnazjum