Agogika , definicja

Agogika , definicja

Agogika pochodzi z greki od agoge – ruch, prowadzenie. Agogika to określenie wszystkich zjawisk dotyczących zmian tempa w utworze muzycznym.

Agogika pochodzi z greki od agoge – ruch, prowadzenie. Agogika to określenie wszystkich zjawisk dotyczących zmian tempa w utworze muzycznym. Dla określenia zmian tempa używa się słów w języku włoskim. Accelerando – przyspieszając lub rallentando zwalniając. Agogika wiąże się także z ruchliwością w utworze muzycznym – użyciem krótkich lub długich wartości w procesie kompozycji np. szesnastek lub – półnut.