Rzeczownik , definicja

Rzeczownik , definicja

Rzeczownik to część mowy w języku polskim, która jest samodzielna składniowo i semantycznie. Rzeczownik jest odmienny i nazywa obiekty, miejsca, osoby, zwierzęta, rośliny, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne.

Rzeczownik to część mowy w języku polskim, która jest samodzielna składniowo i semantycznie. Rzeczownik jest odmienny i nazywa obiekty, miejsca, osoby, zwierzęta, rośliny, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne. Rzeczownik w zdaniu po pierwsze pełni rolę podmiotu w zdaniu, po drugie dopełnienia, okolicznika, przydawki, orzecznika. Rzeczownik jest odmienny, odmienia się przez liczby oraz przypadki, występuje w rodzajach. Odmiana rzeczowników przez przypadki nazywa się deklinacją. Istnieje także grupa rzeczowników całkiem nieodmiennych. Rzeczownik tworzy związki składniowe oraz semantyczne z: innymi rzeczownikami, przymiotnikami, liczebnikami, czasownikami i przysłówkami. Rzeczowniki podzielić możemy na: abstrakcyjne i zmysłowe (inaczej konkretne), nieżywotne i żywotne, osobowe i nieosobowe oraz własne i pospolite.