Białko , definicja

Białko , definicja

Białko to wielocząsteczkowy biopolimer lub inaczej polikondensat. Białka zbudowane są reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi i wchodzą w skład wszystkich organizmów żywych także wirusów.

Białko to wielocząsteczkowy biopolimer lub inaczej polikondensat. Białka zbudowane są reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi i wchodzą w skład wszystkich organizmów żywych także wirusów. W organizmach żywych następuje synteza białek w organellach komórkowych o nazwie rybosomów. Masa cząsteczkowa białek waha się od 10 tys. do kilku milionów daltonów. Zwykle liczba reszt aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego jest większa niż sto. Cała cząsteczka może się składać z wielu łańcuchów polipeptydowych. Pierwiastki jakie wchodzą w skład białek to: węgiel, tlen, azot, siarka, wodór, fosfor, czasem również w ich skład wchodzą kationy pierwiastków takich jak: mangan, miedź, cynk, kobalt, magnez, żelazo. Kationy nie wchodzą bezpośrednio w skład aminokwasów. Białka dzielmy na proste i złożone. Proste białka zbudowane są wyłącznie z aminokwasów. Białka możemy podzielić również ze względu na wartości odżywcze i wyróżniamy tutaj białka doborowe (pełnowartościowe) i niedoborowe (niepełnowartościowe).