Derywat ekonomia , definicja

Derywat ekonomia , definicja

Derywat to w ekonomii inaczej instrument pochodny finansowy w ramach działalności inwestycyjnej.

Derywat to w ekonomii inaczej instrument pochodny finansowy w ramach działalności inwestycyjnej. Derywaty wiążą się z obstawianiem przyszłych wydarzeń, zjawisk mających przełożenie na osiągany wynik inwestycyjny. Charakterystyczną cechą derywatów jest to że dotyczą przyszłej daty i przyszłej ceny z uwagi na to że zawierane są wcześniej. Instrumentem bazowym względem derywatów (instrumentów pochodnych) mogą być akcje, obligacje, wartość indeksu giełdowego, stopa procentowa. Derywaty możemy podzielić na instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym i instrumenty pochodne o ryzyku niesymetrycznym.