Geometria, definicja

Geometria, definicja

Nazwa pochodzi z greckiego geo – ziemia, metria – miara. Geometria to dział matematyki zajmujący się badaniem wybranych przekształceń i ich niezmiennikami.

Nazwa pochodzi z greckiego geo – ziemia, metria – miara. Geometria to dział matematyki zajmujący się badaniem wybranych przekształceń i ich niezmiennikami. Zajmuje się zagadnieniami najprostszymi takimi jak odległość, miara konta, pole powierzchni oraz zaawansowanymi jak: krzywizna, punkt stały, wymiar. Wyróżniamy geometrie euklidesową, afiniczna, rzutowa. Geometria podobnie jak arytmetyka jest jedną z najstarszych nauk.