Grafika, definicja

Grafika, definicja

Grafika jest jedną z głównych dziedzin w sztuce plastycznej obok rzeźby i malarstwa. Grafika obejmuje techniki umożliwiające oddanie określonego wzoru rysunku na papierze lub tkaninie.

Grafika jest jedną z głównych dziedzin w sztuce plastycznej obok rzeźby i malarstwa. Grafika obejmuje techniki umożliwiające oddanie określonego wzoru rysunku na papierze lub tkaninie z pomocą wcześniej spreparowanej formy. Grafika może być artystyczna lub użytkowa. Grafika artystyczna jest wtedy kiedy cały proces tworzenia grafiki pozostaje w rękach artysty. Grafika taka ma wartość artystyczną. Grafika użytkowa wykorzystuje urządzenia do stworzenia i często wielokrotnego powielania ryciny. Grafika użytkowa obejmuje: znaczki pocztowe, plakaty, prasę, banknoty, ekslibrisy. Istnieją trzy podstawowe techniki grafiki: druk wypukły, druk wklęsły i druk płaski.