loader

Newsletter

Newsletter

najnowsze testy, wypracowania i ściągi od teraz na twojej poczcie

Zapisz się
Zniżki i rabaty

Zniżki i rabaty

od 33% do 60%

Zobacz więcej
  • Przepustka do raju

    Książka o Szwecji widzianej oczami Polaka – z zewnątrz i od środka, a nawet w krzywym zwierciadle. Ale przecież dotyczy nie tylko jednego skandynawskiego kraju. Ojczyzna naszych zamorskich sąsiadów działa tu jak pryzmat, który ujawnia wszystkie barwy współczesnego świata, przynajmniej europejskiego.... więcej

  • Skarb Szeptuchy

    Legendy stanowią ogromne źródło inspiracji dla wielu pisarzy. Mogą traktować o różnorakich typach bohaterów i składają się także z wielu motywów, w tym fantastycznych, nieprawdopodobnych i nierealnych. Legendy posłużyły także Pati Maczyńskiej do stworzenia niezwykłej historii, którą zawarła w swojej... więcej

  • Głuchy pacjent - wyzwania i potrzeby

    Książka jest obiektywnym spojrzeniem na sytuację osób głuchych i słabosłyszących, które codziennie zderzają się z barierami współczesnego świata. Okazuje się, że największą z nich jest komunikacja. Ze względu na brak możliwości porozumiewania się ze słyszącymi, osoby g/Głuche czują się dyskryminowane i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 9

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 8

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 7

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 6

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 5

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 4

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

  • Wojna i pokój. Tom 3

    "Wojna i pokój" to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat, wyższe sfery i ich majątki, tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i... więcej

Renesans , definicja , literatura

Renesans , definicja , literatura

Renesans, inaczej odrodzenie to epoka w historii sztuki i kultury europejskiej przypadająca głównie na XV i XVI wiek. Dominującym prądem w literaturze renesansu był niewątpliwie humanizm.

Renesans, inaczej odrodzenie to epoka w historii sztuki i kultury europejskiej przypadająca głównie na XV i XVI wiek. Początki Renesansu pojawiły się najwcześniej we Włoszech. Renesans czyli odrodzenie to nazwa wywodząca się od obserwowanego odrodzenia sztuk i nauk po epoce średniowiecza. W renesansie bardzo silnie zarysowuje się wpływ antyku jako swoistego powrotu do czasów rozkwitu kultury rzymskiej i greckiej, jednak wpływy średniowiecza w renesansie też są znaczące. Epoka renesansu jako nowe prądy zaznaczyła się w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Były to architektura, malarstwo, rzeźba, medycyna, geografia , literatura, filozofia, teatr, inżynieria, astronomia.

 

Literatura renesansowa

W dobie Renesansu wielki wpływ na literaturę odegrał wynalazek techniczny a mianowicie wynalezienie druku przez Gutenberga. Książki dotychczas były bardzo drogie, nawet bardzo zamożni ludzie mogli sobie pozwolić na kilka sztuk. Druk spowodował, że literaturę można było rozpowszechniać. W renesansie rozpoczął się proces kształtowania języków narodowych i literackich wypierając z wszelkich dzieł średniowieczną łacinę. Dominującym prądem w literaturze renesansu był niewątpliwie humanizm, postawa stawiająca człowieka na pierwszym planie wszelkich działań i wartości. Odrodzenie się literackich gatunków antycznych było ulubioną przestrzenią i forum dla twórców renesansowych i humanistycznych. Gatunki literackie w Renesansie pochodziły zarówno z antyku jak i ze średniowiecza, pojawiły się też nowe gatunki. Gatunki literackie doby Renesansu to: pieśń, tren, elegia, fraszka, sonet, kronika, misterium, kazanie, esej, nowela, publicystyka. Na uwagę zasługują szczególnie nowe gatunki: esej, nowela, publicystyka. Esej to gatunek charakteryzujący się wypowiedziami pełnymi refleksji, odnajdziemy w nim dygresje, próby prozatorskie oraz subiektywne poglądy i przemyślenia autora. Nowela to rodzaj utworu zapoczątkowany przez Boccaccia. Jest to gatunek charakteryzujący się jednowątkowością akcji o zwartej i krótkiej formie. Główny motyw, często figurujący w tytule, przewija się w każdej fazie fabuły. Przykładem renesansowej noweli jest Sokół autorstwa Boccaccio. Publicystyka to piśmiennictwo poruszające aktualne czasowo sprawy z dziedziny: polityki, kultury, obyczajowości. Formami wypowiedzi publicystycznej są: felieton, szkic, recenzja. W Renesansie swój rozkwit przeżywał także dramat. Wybitni przedstawiciele literatury okresu Renesansu to między innymi: William Schakespear, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Thomas Morus, Pierre Ronsard, Michel de Montaigne, Francois Rabelais. W Polsce: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski.