Kryształ, definicja

Kryształ, definicja

Kryształ inaczej ciało krystaliczne to forma ciała stałego o uporządkowanej w określony sposób strukturze wewnętrznej. Uporządkowaniu podlegają atomy bądź jony danego ciała stałego.

Kryształ inaczej ciało krystaliczne to forma ciała stałego o uporządkowanej w określony sposób strukturze wewnętrznej. Uporządkowaniu podlegają atomy bądź jony danego ciała stałego. Uporządkowanie struktury wewnętrznej kryształu ma stały, powtarzalny wzór we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. Atomy lub jony kryształu zajmują miejsca zwane węzłami struktury kryształu i mogą tylko drgać w tych położeniach. Wyróżnić możemy dwa rodzaje kryształów; monokryształy – obejmujące strukturą całe ciało i polikryształy – obejmujące krystaliczną strukturą tylko fragmenty całego ciała. Przykładem kryształu jest diament, który jest formą występowania węgla.