Struktura, definicja

Struktura, definicja

Pojęcie struktury pochodzi z łaciny i oznacza budowę, sposób budowy. Struktura to rozmieszczenie elementów danego układu oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi elementami.

Pojęcie struktury pochodzi z łaciny i oznacza budowę, sposób budowy. Struktura to rozmieszczenie elementów danego układu oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi elementami. Struktura jest charakterystyczna dla danej całości lub układu i nadaje całości jedność oraz jest stałym elementem organizującym całość. Możemy wyróżnić struktury w następujących dziedzinach: struktura organizacyjna, struktura ciała fizycznego, struktura społeczna, struktura budowli, struktura krystaliczna, struktura matematyczna, struktura metalu.