Beletrystyka

Beletrystyka

To słowo utworzone od słów w języku francuskim Belles lettres oznaczających literaturę piękną.

Czyli beletrystyka to według tego literatura piękna. Do beletrystyki zaliczymy prozę fabularną ; nowelę, powieść, opowiadania, także w pewnych warunkach wiersze i dramaty. W odróżnieniu od innych rodzajów literatury jak: literatura naukowa, literatura dokumentalna, literatura fachowa, literatura historyczna, beletrystyka niesie ze sobą estetykę na pierwszym planie. Walory artystyczne są ważniejsze niż poznawcze. Beletrystyka zawiera w sobie fikcję literacką, czyli zawarte w niej treści nie mają bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość. Beletrystyka w węższym znaczeniu to literatura lekka, posiadająca charakter głównie rozrywkowy.