Glony

Glony

Glony ( inaczej Algi) to obszerna grupa organizmów żywych, wydzielona na podstawie cech morfologicznych i ekologicznych.

Wspólnym mianem glony określa się klika linii ewolucyjnych, niespokrewnionych ze sobą, organizmów beztkankowych. Beztkankowość glonów to jedna z ich wspólnych cech. Pozostałe cechy wspólne to: pierwotne uzależnienie od wody, funkcja pierwotnego producenta materii organicznej oraz samożywność. Glony zalicza się do: bakterii, protistów i roślin. Glony zaliczane do roślin to zielenice. Nauka badająca glony to algologia.