Animacja filmowa.

Animacja filmowa.

Animacja filmowa. Pojęcie animacji pochodzi od ożywiania i ruchu. Animacja w grafice i filmie oznacza ożywianie obrazów widzianych ludzkim okiem.

Animacja filmowa. Pojęcie animacji pochodzi od ożywiania i ruchu. Animacja w grafice oznacza ożywianie obrazów widzianych ludzkim okiem. Wykorzystując właściwości ludzkiego oka oraz mózgu, możemy stworzyć złudzenie płynności ruchu z ciągu następujących po sobie obrazów. Ludzkie oko zazwyczaj nie rozpoznaje fikcyjności ruchu, kiedy poszczególne obrazy zmieniają się z częstotliwością większą niż 12 w ciągu sekundy. Słowem animacja określa się czasami film animowany jako taki. Animowanie obrazów dotyczy zatem tworzenia filmów z użyciem: rysunków, przedmiotów nieożywionych (np. Lalek) lub grafik stworzonych w programach graficznych. W zależności od przyjętej techniki graficznej stosuje się różne techniki animacji.