Mesjanizm, definicje

Mesjanizm, definicje

Mesjanizm to pojęcie określające wiarę w pojawienie się Mesjasza, mającego zbawić świat. Idea ta ukazana została w Biblii, a dokładniej w Starym Testamencie, gdzie objawia się w trzech rodzajach.

Mesjanizm to pojęcie określające wiarę w pojawienie się Mesjasza, mającego zbawić świat. Idea ta ukazana została w Biblii, a dokładniej w Starym Testamencie, gdzie objawia się w trzech rodzajach. Pierwszym jest mesjanizm królewski, który związany był z oczekiwaniem na zbawienie świata przez Boga, za pomocą jednego z władców wywodzących się z dynastii Dawidowej. Głównym źródłem tej konkretnej odmiany mesjanizmu jest proroctwo Natana. Podobnego zdania jest również prorok Jeremiasz, nazywający „Odroślą sprawiedliwości” potomka dawidowego.

 

Mesjanizm prorocko-kapłański pojawia się w momencie wygnania Żydów z Judy. Wydarzenie to poskutkowało tym, iż mesjańskie oczekiwania nie odnosiły się już do samej dynastii, a raczej do konkretnej osoby - wybrańca. Mesjanizm ten zapoczątkowany został na podstawie wpisu w Księdze Powtórzonego Prawa.

 

Trzeci rodzaj mesjanizmu, to mesjanizm apokaliptyczny, który wiąże się z „tajemniczą postacią Syna Człowieczego, o której opowiada Księga Daniela 7,14. Przychodzi on na obłokach niebieskich i otrzymuje od Przedwiecznego (tzn. Boga) władzę nad światem.” [wikipedia] Chrześcijanie wszystkie trzy typy mesjanizmu przypisują i utożsamiają z Jezusem Chrystusem, który  stanowi dla nich postać mesjasza.