GPS, nawigacja satelitarna

GPS, nawigacja satelitarna

GPS a właściwie Global Positioning System to wymyślony i skonstruowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych system nawigacji satelitarnej, który w dzisiejszych czasach jest powszechnie stosowany przez ludzi na całym świecie

GPS a właściwie Global Positioning System to wymyślony i skonstruowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych system nawigacji satelitarnej, który w dzisiejszych czasach jest powszechnie stosowany przez ludzi na całym świecie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, z urządzeń nawigujących korzystać można praktycznie w każdym miejscu na kuli ziemskiej.

 

Cały system opiera się w głównej mierze na krążących wokół naszej planety 24 satelitach, które zbierają i przesyłają informacje o położeniu danego użytkownika. Informacje takie pozyskiwać możemy dzięki specjalnym odbiornikom, które zdolne są do odbierania sygnału nadawanego przez satelity.  Cała zaś procedura określania naszego położenia polega na dokonywaniu pomiaru czasu, jaki zajmuje fali radiowej droga z satelity do odbiornika. Dzięki znajomości prędkości fal elektromagnetycznych możliwe jest bardzo dokładne ustalenie naszego położenia.

 

„Początki systemu NAVSTAR GPS (NAVSTAR Global Positioning System) sięgają lat 70. XX w. Doświadczenia zebrane podczas tworzenia i użytkowania systemu TRANSIT, a szczególnie satelitów serii TIMATION, które udowodniły możliwość precyzyjnej synchronizacji czasu poprzez systemy satelitarne, umożliwiły Departamentowi Obrony USA stworzenie systemu nawigacji satelitarnej znacznie doskonalszego od poprzednika.”[wikipedia]