Geografia

Geografia

Jest to nauka przyrodnicza i społeczna, której celem jest badanie powierzchni Ziemi, zróżnicowania przestrzennego pod względem przyrodniczy i społeczno- gospodarczym.

Jest to nauka przyrodnicza i społeczna, której celem jest badanie powierzchni Ziemi, zróżnicowania przestrzennego pod względem przyrodniczy i społeczno- gospodarczym. Zajmuje się również powiązaniami między przyrodą a działaniem człowieka. Słowo geografia pochodzi od połączenia słów geos co oznacza „ziemia” i grapho czyli „piszę”. Uważa się, że twórcom tego terminu jest Eratostenes z Cyreny. Różnorodność zagadnień i metodologii jest częstym powodem dyskusji na temat jej definicji.

 

Definicja według S. Leszczyckiego: Geografia jest nauką o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu.

 

Jako pierwsi geografią zainteresowali się greccy uczeni. Najbardziej zasłużonymi w tej dziedzinie byli Tales z Miletu, Eratostenes, Arystoteles i Ptolomeusz. Dzięki licznym podbojom, Rzymianie znacząco rozwinęli sztukę rysowania map. Istotny wkład w tą dziedzinę mieli także żyjący w średniowieczu Arabowie.

 

Podstawowym narzędziem służącym do badania przestrzennych zależności, co jest podstawą tej nauki, jest mapa.

* opisowa – przeglądowy opis cech miejsca i ludności go zamieszkującej,

* analityczna – odpowiedź na pytanie, dlaczego jakieś zjawiska występują na danym obszarze.

 

Zobacz testy z geografi dla szkół